Spring til indhold

Nærhed og seksualitet efter en hjerneskade

Temaundervisning i nærhed og seksualitet efter en hjerneskade.

Der kan ske en række kognitive, og fysiske ændringer, som kan påvirke seksualiteten og eks. give sig udtryk i en uhensigtsmæssig adfærd. For at den ramte igen kan føle sig som et ”helt” menneske, bør borgerens seksualitet indgå som en del af en helhedsorienteret rehabilitering.

 

Dette kursus giver fagpersoner viden om deres forpligtigelser og rettigheder, samt hvilken tankegang der er hensigtsmæssigt ift. borgeres seksualitet.

 

Kursets varighed: 1-2 dage.

 

Henvendelse og yderligere spørgsmål rettes til:

Susanne Bommelund sbom@odense.dk
Bente Juul bjra@odense.dk