Spring til indhold

Introkurser

Introkurser er gratis og tilrettelagt for kommunalt ansat personale, der har med hjerneskadede borgere at gøre. Kun for kommuner under entreprenøraftalen.

Kurser i Hjerneskaderådgivningen - 2019

I 2019 afholder Hjerneskaderådgivningen to introduktionskurser til neuropædagogik. Kurserne er beregnet for kommunale medarbejdere på Fyn, som primært arbejder inden for senhjerneskadeområdet. 

1. introkursus 2019:

Tirsdag, d. 9. april, onsdag d. 10. april og torsdag, d. 11. april 2019

samt opfølgning torsdag, d. 16. maj 2019

Du kan downloade et tilmeldingsskema her. 

OBS Tilmeldingsskema kan kun udfyldes fra en PC.


Tilmeldingsblanket kan mailes til hjerneskaderaadgivningen@odense.dk eller sendes med post til:

Hjerneskaderådgivningen
Rismarksvej 80
5200 Odense V


Du hører fra os efter tilmeldingsfristens udløb. 
Det er ikke "først-til-mølle"-princippet, der hersker. Derimod fordeler vi pladserne, så samtlige tilmeldte kommuner får plads på kurset. 

Undervisningen foregår i 
PHØNIX, Odense Kommunes hus for Læring og Udvikling 
Schacksgade 39 
5000 Odense C  


Efter gennemførelse af kurset udstedes kursusbevis - dog kun ved deltagelse alle fire dage.

 

2. introkursus 2019:

Tirsdag, d. 29, onsdag d. 30. og torsdag, d. 31. oktober 2019

samt opfølgning torsdag, d. 21. november 2019

Du kan downloade et tilmeldingsskema her. 

OBS Tilmeldingsskema kan kun udfyldes fra en PC.

 

Tilmeldingsblanket kan mailes til hjerneskaderaadgivningen@odense.dk eller sendes med post til:

Hjerneskaderådgivningen
Rismarksvej 80
5200 Odense V


Du hører fra os efter tilmeldingsfristens udløb. 
Det er ikke "først-til-mølle"-princippet, der hersker. Derimod fordeler vi pladserne, så samtlige tilmeldte kommuner får plads på kurset. 

Undervisningen foregår i 
PHØNIX, Odense Kommunes hus for Læring og Udvikling 
Schacksgade 39 
5000 Odense C  


Efter gennemførelse af kurset udstedes kursusbevis - dog kun ved deltagelse alle fire dage.