Spring til indhold

Introkurser

Introkurser er gratis og tilrettelagt for kommunalt ansat personale, der har med hjerneskadede borgere at gøre. Kun for kommuner under entreprenøraftalen.

Kurser i Hjerneskaderådgivningen - 2021

I 2021 afholder Hjerneskaderådgivningen et introduktionskursus til neuropædagogik. Kurserne er beregnet for kommunale medarbejdere på Fyn, som primært arbejder inden for senhjerneskadeområdet.

Der afvikles kun et kursus i 2021 pga. Covid19, vi beklager.

Introkursus 2021

Afholdes på følgende datoer:

Tirsdag den 21., onsdag den 22. og torsdag den 23. september 2021
Alle dage fra kl. 9.00 – 15.00.

 

Tilmeldingsblanket kan downloades her. Deadline for tilmelding er fredag den 11. juni 2021. 


Tilmeldingsblanket kan mailes til hjerneskaderaadgivningen@odense.dk eller sendes med post til:

Hjerneskaderådgivningen
Rismarksvej 80
5200 Odense V

Du hører fra os efter tilmeldingsfristens udløb. 
Det er ikke "først-til-mølle"-princippet, der hersker. Derimod fordeler vi pladserne, så samtlige tilmeldte kommuner får plads på kurset. 

Undervisningen foregår i 
PHØNIX, Odense Kommunes hus for Læring og Udvikling 
Schacksgade 39 
5000 Odense C  

Efter gennemførelse af kurset udstedes kursusbevis.