Spring til indhold

Formål

Her finder du Hjerneskaderådgivningens formål.

Hjerneskaderådgivningens formål er:

  • at yde specialiseret rådgivning til henviste, dennes pårørende samt fagpersoner
  • at medvirke til at koordinere fra sygehusudskrivelse til etablering i eget hjem eller anden foranstaltning
  • at skabe overblik over eksisterende tilbud og muligheder
  • gennem samarbejde at medvirke til, at der sikres optimale tilbud under hensyntagen til såvel brugerens ønsker og behov som til kommunens serviceniveau
  • at medvirke til at den senhjerneskadede får nye handlemuligheder og dermed bidrage til bedre livskvalitet og handlekompetence for den skadede samt dennes pårørende på kort og på lang sigt