Spring til indhold

Hvad tilbyder vi?

Når du er udskrevet fra sygehuset, kan Hjerneskaderådgivningen hjælpe dig, din familie og din kommune med at skabe sammenhæng i dit videre rehabiliteringsforløb.

Vi tilbyder:

  • Rådgivning og vejledning til dig og din familie i forbindelse med din hjerneskade og jeres aktuelle situation.

  • Rådgivning i forhold til f.eks.
    - videre genoptræning
    - støtte og hjælp i hjemmet
    - tilbagevenden til arbejdsmarkedet