Spring til indhold

For borgere

Her finder du relevant information for dig, som er blevet ramt af en hjerneskade.

Er du blevet ramt af en hjerneskade?

Hjerneskaderådgivningen kan hjælpe dig med at få bedre muligheder for at mestre dit liv på trods af hjerneskadens følgevirkninger.

Rådgivningen er for personer, som efter 2-årsalderen akut har pådraget sig en varig, ikke fremadskridende hjerneskade og er bosat i en af følgende kommuner: 
Odense, Nordfyns, Langeland, Nyborg og Kerteminde Kommuner.

Download eller print Hjerneskaderådgivningens folder til borgeren.

En mere præcis definition af gruppen er personer, der har fået følgende diagnoser: 

  • Blodprop i hjernen
  • Hjerneblødning
  • Traumatiske hjerneskader
  • Hjerneskader efter infektion, iltmangel og hjernesvulster

Sidstnævnte patientgruppe skal være radikalt opereret, i stabil medicinsk gænge og med afsluttet kemo- og/eller strålebehandling.