Spring til indhold

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen er et tværfagligt sammensat koordinerings- og rådgivningsteam vedrørende mennesker med erhvervet hjerneskade.

Billede af reception

Hjerneskaderådgivningen er et rådgivningstilbud finansieret af følgende fynske kommuner: Kerteminde, Langeland, Nordfyn og Odense. 


Hjerneskaderådgivningen er et tværfagligt sammensat koordinerings- og rådgivningsteam målrettet personer med erhvervet hjerneskadede.
Vi tilbyder specialrådgivning med baggrund i en tværfaglig sagsudredning.


Hjerneskaderådgivningen drives som en entreprenørmodel med Odense Kommune som driftsmyndighed.

Hjerneskaderådgivningens funktion

Hjerneskaderådgivningens funktioner er:  

  • Koordination af foranstaltninger til senhjerneskadede
  • Konsulent- og rådgivningsopgaver i forhold til henviste, pårørende, kommunale myndigheder og andre samarbejdspartnere
  • Faglige indstillinger til brug for visitation
  • Tilbud om undervisning til professionelle, der har senhjerneskadede som målgruppe
  • Leverandør til VISO, den nationale videns- og specialrådgivnings-organisation

Hjerneskadeteam 65+ funktioner:

Gældende for borgere, som er over 65 år og bosat i Odense kommune

  • Specialiseret rådgivning, sparring og undervisning med henblik på kompetenceudvikling af personalet i forhold til den enkelte borger
  • Vejledning og rådgivning til den ramte og pårørende, under forudsætning af at der er rehabiliteringspersonale tilknyttet